รายการ


TICA พัฒนาทั่วโลก

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ free hits



 

วัน หัวข้อ
2019-03-11ต้นแบบการสอบภาาาไทยในเวียดนาม ตอนที่ 2
2019-03-04ต้นแบบการสอนภาษาไทยที่เวียดนาม ตอนที่ 1
2019-02-25พระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีต่อบุคลากรทางการแพทย์ สปป.ลาว
2019-02-18ทุน ทุน ทุน TICA ให้ทุนกับมิตรประเทศเพื่ออะไร
2019-02-11ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-ติมอร์ เลสเต ตอนที่ 2
2019-02-04ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-ติมอร์ เลสเต ตอนที่ 1
2019-01-28หลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับความร่วมมือไทย-เวียดนาม
2019-01-21กว่าจะเป็นอาสาสมัครเพื่อนไทย ตอนที่ 2
2019-01-14กว่าจะเป็นอาสาสมัครเพื่อนไทย ตอนที่ 1