รายการ


TICA พัฒนาทั่วโลก

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ free hits 

วัน หัวข้อ
2020-02-03หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ AITC ระยะที่ 2 (2563-2565)
2020-01-27ความร่วมมือแบบหุ้นส่วนระหว่างญี่ปุ่นกับไทยระยะที่ 3 หรือ JTPP3
2020-01-20โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อสภาพภูมิอากาศในชุมชนการผลิตพืชของประเทศกัมพูชา
2020-01-13สรุปกิจกรรม TICA ปี 2562 ตอนที่ 3
2020-01-06สรุปกิจกรรม TICA ปี 2562 ตอนที่ 2
2019-12-30สรุปกิจกรรม TICA ปี 2562 ตอนที่ 1
2019-12-23แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนารัฐยะไข่ของ TICA (ตอนที่ 3)
2019-12-16ครูอาสาปฏิบัติงาน ณ ภูฏาน ตอนที่ 2
2019-12-09ครูอาสาปฏิบัติงาน ณ ภูฏาน ตอนที่ 1