รายการธนชัย ทับทอง

SPICE OF ASIA

โดยคุณ ธนชัย ทับทอง

 

                    จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

รายการเกี่ยวกับความหลากหลายของเอเชีย นำเสนอในภาษาอังกฤษ

วัน หัวข้อ
2015-10-28CIS Summit In Kazaktan
2015-10-14Climate Change in Central Asia ดำเนินรายการโดยคุณธนชัย ทับทอง
2015-10-07The Parliamentary Election ดำเนินรายการโดยคุณธนชัย ทับทอง
2015-09-30Kyrgyzstan ดำเนินรายการโดยคุณธนชัย ทับทอง
2015-09-23The Visit to Turkmenistan & Uzbekistan 2 ดำเนินรายการโดยคุณกนกพรรณ ชินสวนานนท์ และคุณธนชัย ทับทอง
2015-09-16The Visit to Turkmenistan & Uzbekistan 1 ดำเนินรายการโดยคุณกนกพรรณ ชินสวนานนท์ และคุณธนชัย ทับทอง
2015-09-09central Asia-chaina gas pipeline
2015-09-02IAEA LEU Bank