รายการธนชัย ทับทอง

SPICE OF ASIA

โดยคุณ ธนชัย ทับทอง

 

                    จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

รายการเกี่ยวกับความหลากหลายของเอเชีย นำเสนอในภาษาอังกฤษ

วัน หัวข้อ
2016-03-23Nowruz Festival ดำเนินรายการโดยคุณกนกพรรณ ชินสวนานนท์ และคุณธนชัย ทับทอง
2016-03-16Yurt : Normad's habitat ดำเนินรายการโดยคุณธนชัย ทับทอง
2016-03-09Asia Cooperation Dialogue ดำเนินรายการโดยคุณกนกพรรณ ชินสวนานนท์ และคุณธนชัย ทับทอง
2016-02-24Winter Sports in Central Asia ดำเนินรายการโดยคุณกนกพรรณ ชินสวนานนท์ และคุณธนชัย ทับทอง
2016-02-17Iran and Central Asia ดำเนินรายการโดยคุณกนกพรรณ ชินสวนานนท์ และคุณธนชัย ทับทอง
2016-02-10World Nomad Games ดำเนินรายการโดยคุณกนกพรรณ ชินสวนานนท์ และคุณธนชัย ทับทอง
2016-02-03Nuclear and UN Disarmament Follow ship
2016-01-20Orthodox Christmas in Central Asia ดำเนินรายการโดยคุณกนกพรรณ ชินสวนานนท์ และคุณธนชัย ทับทอง
2016-01-06The14th SCO Prime Minister's Meeting 2015