รายการธนชัย ทับทอง

SPICE OF ASIA

โดยคุณ ธนชัย ทับทอง

 

                    จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

รายการเกี่ยวกับความหลากหลายของเอเชีย นำเสนอในภาษาอังกฤษ

วัน หัวข้อ
2016-08-03Kazakhstan : UN Security Council's non-pernament member for 2017-2018
2016-07-27SPICE OF ASIA
2016-07-20New Silk Road in Central Asia ดำเนินรายการโดยคุณธนชัย ทับทอง
2016-07-13The New Silk Road in Central Asia ดำเนินรายการโดยคุณกนกพรรณ ชินสวนานนท์ และคุณธนชัย ทับทอง
2016-06-015th CICA Ministerial Meeting Part 2 ดำเนินรายการโดยคุณกนกพรรณ ชินสวนานนท์ และคุณธนชัย ทับทอง
2016-05-253rd EU-Central Asia High Level Political and Security Dialogue held in Brussels ดำเนินรายการโดยคุณกนกพรรณ ชินสวนานนท์ และคุณธนชัย ทับทอง
2016-05-045th Foreign Ministers' Meeting of the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA) ดำเนินรายการโดยคุณกนกพรรณ ชินสวนานนท์ และคุณธนชัย ทับทอง
2016-04-20The Rise of Islamic Banking and Finance in Central Asia ดำเนินรายการโดยคุณธนชัย ทับทอง
2016-04-06Dinosaur Fossils in Central Asia ดำเนินรายการโดยคุณกนกพรรณ ชินสวนานนท์ และคุณธนชัย ทับทอง