รายการธนชัย ทับทอง

SPICE OF ASIA

โดยคุณ ธนชัย ทับทอง

 

                    จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

รายการเกี่ยวกับความหลากหลายของเอเชีย นำเสนอในภาษาอังกฤษ

วัน หัวข้อ
2017-01-11Orthodox Christmas in CIS ดำเนินรายการโดยคุณธนชัย ทับทอง
2016-12-28Central Asia Tourists Top Destinations ดำเนินรายการโดยคุณธนชัย ทับทอง และคุณกนกพรรณ ชินสวนานนท์
2016-12-21The Collapse of Soviet Union (4)
2016-12-07The Collapse of Souret Union 3 ดำเนินรายการโดยคุณธนชัย ทับทอง และคุณกนกพรรณ ชินสวนานนท์
2016-11-30The Collapse of the Soviet Union ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณธนชัย ทับทอง และคุณกนกพรรณ ชินสวนานน
2016-11-23The Collapse of the Soviet Union ดำเนินรายการโดยคุณธนชัย ทับทอง และคุณกนกพรรณ ชินสวนานนท์
2016-11-16Kazakhstan President's visits to Japan and Korea ดำเนินรายการโดยคุณธนชัย ทับทอง และคุณอุษารัชต์ กฤตยพรพงศ์
2016-11-09CICA Meeting in Astana ดำเนินรายการโดยคุณธนชัย ทับทอง และคุณกนกพรรณ ชินสวนานนท์
2016-10-26The 43rd Session of the OIC Council of Foreign Ministers (CFM) ดำเนินรายการโดยคุณธนชัย ทับทอง