รายการธนชัย ทับทอง

SPICE OF ASIA

โดยคุณ ธนชัย ทับทอง

 

                    จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

รายการเกี่ยวกับความหลากหลายของเอเชีย นำเสนอในภาษาอังกฤษ

วัน หัวข้อ
2016-11-09CICA Meeting in Astana ดำเนินรายการโดยคุณธนชัย ทับทอง และคุณกนกพรรณ ชินสวนานนท์
2016-10-26The 43rd Session of the OIC Council of Foreign Ministers (CFM) ดำเนินรายการโดยคุณธนชัย ทับทอง
2016-10-19CSTO Summit Meeting in Yerevan/ The Remembrance of the King ดำเนินรายการโดยคุณธนชัย ทับทอง และคุณกนกพรรณ ชินสวนานนท์
2016-10-12Building a Nuclear Weapon Free World Conference ดำเนินรายการโดยคุณธนชัย ทับทอง และคุณกนกพรรณ ชินสวนานนท์
2016-10-05A Journey to Central Asia (Astana Kazakhstan) ดำเนินรายการโดยคุณธนชัย ทับทอง
2016-09-2825th CIS head of State Meeting
2016-09-21The passing away of H.E. Mr.Islam Karimov/ The President of the Republic of Uzbekistan and a Journey to Tajikistan ดำเนินรายการโดยคุณกนกพรรณ ชินสวนานนท์ และคุณธนชัย ทับทอง
2016-08-31Exploration Journey : Almaty ดำเนินรายการโดยคุณกนกพรรณ ชินสวนานนท์ และคุณธนชัย ทับทอง
2016-08-24Central Asia and /south Asia