รายการธนชัย ทับทอง

SPICE OF ASIA

โดยคุณ ธนชัย ทับทอง

 

                    จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

รายการเกี่ยวกับความหลากหลายของเอเชีย นำเสนอในภาษาอังกฤษ

วัน หัวข้อ
2017-03-22Nowruz - A Celebration of Life
2017-03-08History of Apply
2017-03-01Putins Visit to Central Asia ดำเนินรายการโดยคุณธนชัย ทับทอง
2017-02-22Darvaza Gas Crater ดำเนินรายการโดยคุณธนชัย ทับทอง และคุณณัชชนล ศุกร์สิริ
2017-02-15Kazakh Leader Outlines Five Priorities of Kazakhstan's Modernisation ดำเนินรายการโดยคุณธนชัย ทับทอง
2017-02-08The East Wind Freight - 8,000 Miles Train Routes from China to London (2) ดำเนินรายการโดยคุณธนชัย ทับทอง และคุณปกครอง
2017-02-01The East wind Freight 1 ดำเนินรายการโดยคุณธนชัย ทับทอง
2017-01-25kazakh oil workers on strike
2017-01-182017 Winter Universiade in Almaty ดำเนินรายการโดยคุณธนชัย ทับทอง