รายการธนชัย ทับทอง

SPICE OF ASIA

โดยคุณ ธนชัย ทับทอง

 

                    จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

รายการเกี่ยวกับความหลากหลายของเอเชีย นำเสนอในภาษาอังกฤษ

วัน หัวข้อ
2017-09-06Cultural journey of ASEAN through folklores
2017-08-02WOLVES IN KAZAKHSTAN
2017-07-26Central Asia's traditional sports
2017-07-19Customs and traditions in Kazakhstan
2017-07-05Customs and traditions in Kazakhstan
2017-05-10Kazakhstan People's Unity Day
2017-04-12History of ancient Merv
2017-04-05Oil and gas industry in the Republic of Kazakhstan
2017-03-29Hunting with Eagles tradition