รายการธนชัย ทับทอง

SPICE OF ASIA

โดยคุณ ธนชัย ทับทอง

 

                    จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

รายการเกี่ยวกับความหลากหลายของเอเชีย นำเสนอในภาษาอังกฤษ

วัน หัวข้อ
2014-11-12Turkmenistan (2) ดำเนินรายการโดยคุณณัฐฐ์สิริ นิ่มยี่สุ่น ชูจร, คุณนวิน จิราพันธุ์ และคุณนัชชา พุทธินันทน์
2014-11-05Turkmenistan (1) ดำเนินรายการโดยคุณณัฐฐ์สิริ นิ่มยี่สุ่น ชูจร, คุณนวิน จิราพันธุ์ และคุณนัชชา พุทธินันทน์
2014-10-29TAJIKISTAN (2) ดำเนินรายการโดยคุณณัฐฐ์สิริ นิ่มยี่สุ่น ชูจร, คุณนวิน จิราพันธุ์ และคุณนัชชา พุทธินันทน์
2014-10-22TAJIKISTAN ดำเนินรายการโดยคุณณัฐฐ์สิริ นิ่มยี่สุ่น ชูจร, คุณนวิน จิราพันธุ์ และคุณนัชชา พุทธินันทน์
2014-10-15ดำเนินรายการโดยคุณณัฐฐ์สิริ นิ่มยี่สุ่น ชูจร และคุณนวิน จิราพันธุ์
2014-10-08ดำเนินรายการโดยคุณนวิน จิราพันธุ์
2014-10-01Kazakhstan in Central Asia 2 ดำเนินรายการโดยคุณนวิน จิราพันธุ์ และคุณณัฐฐ์สิริ นิ่มยี่สุ่น ชูขจร
2014-09-24Kazakhstan in Central Asia 1 ดำเนินรายการโดยคุณนวิน จิราพันธุ์ และคุณณัฐฐ์สิริ นิ่มยี่สุ่น ชูขจร
2014-09-17TURKEY+IRAN in central asia ดำเนินรายการโดยคุณณัฐฐ์สิริ นิ่มยี่สุ่น ชูจร และคุณนวิน จิราพันธุ์