รายการธนชัย ทับทอง

SPICE OF ASIA

โดยคุณ ธนชัย ทับทอง

 

                    จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

รายการเกี่ยวกับความหลากหลายของเอเชีย นำเสนอในภาษาอังกฤษ

วัน หัวข้อ
2014-09-24Kazakhstan in Central Asia 1 ดำเนินรายการโดยคุณนวิน จิราพันธุ์ และคุณณัฐฐ์สิริ นิ่มยี่สุ่น ชูขจร
2014-09-17TURKEY+IRAN in central asia ดำเนินรายการโดยคุณณัฐฐ์สิริ นิ่มยี่สุ่น ชูจร และคุณนวิน จิราพันธุ์
2014-09-10US in Central Asia
2014-09-03China's Role, Russia's Role in Central Asia ดำเนินรายการโดยคุณณัฐฐิสิริ นิ่มยี่สุ่น ชูขจร และคุณนวิน จิราพันธุ์
2014-08-27China's Role, Russia's Role in Central Asia ดำเนินรายการโดยคุณณัฐฐิสิริ นิ่มยี่สุ่น ชูขจร และคุณนวิน จิราพันธุ์
2014-08-13KOREA in Center ASIA ดำเนินรายการโดยคุณนวิน จิราพันธุ์ และคุณณัฐฐ์สิริ นิ่มยี่สุ่นชูขจร
2014-07-30unlock the land lock ดำเนินรายการโดยคุณนวิน จิราพันธุ์ และคุณณัฐฐ์สิริ