รายการธนชัย ทับทอง

SPICE OF ASIA

โดยคุณ ธนชัย ทับทอง

 

                    จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

รายการเกี่ยวกับความหลากหลายของเอเชีย นำเสนอในภาษาอังกฤษ

วัน หัวข้อ
2015-04-01Kazakh Early Presidential Election (3) ดำเนินรายการโดยคุณนัชชา พุทธินันทน์ และคุณกนกพรรณ ชินสวนานนท์
2015-03-25Kazakh Early Presidential Election (2) ดำเนินรายการโดยคุณนัชชา พุทธินันทน์ และคุณกนกพรรณ ชินสวนานนท์
2015-03-18Kazakh Early Presidential Election (1) ดำเนินรายการโดยคุณนัชชา พุทธินันทน์ และคุณกนกพรรณ ชินสวนานนท์
2015-03-11Tourism in Tajikistan & Kyrgyz (2) ดำเนินรายการโดยคุณนัชชา พุทธินันทน์ และคุณกนกพรรณ ชินสวนานนท์
2015-03-04Tourism in Tajikistan & Kyrgyz ดำเนินรายการโดยคุณนัชชา พุทธินันทน์ และคุณกนกพรรณ ชินสวนานนท์
2015-02-25Tourism in Turkmenistan & Tajikistan ดำเนินรายการโดยคุณนัชชา พุทธินันทน์ และคุณกนกพรรณ ชินสวนานนท์
2015-02-18tourist sites in Kazakhstan&Turkwenistan ดำเนินรายการโดยคุณนัชชา พุทธินันทน์ และคุณกนกพรรณ ชินสวนานนท์
2015-02-11tourist sites in Uzbekistan&Kazakhstan ดำเนินรายการโดยคุณนัชชา พุทธินันทน์ และคุณกนกพรรณ ชินสวนานนท์
2015-02-04City of Samaritan ดำเนินรายการโดยคุณนัชชา พุทธินันทน์ และคุณกนกพรรณ ชินสวนานนท์