รายการธนชัย ทับทอง

SPICE OF ASIA

โดยคุณ ธนชัย ทับทอง

 

                    จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

รายการเกี่ยวกับความหลากหลายของเอเชีย นำเสนอในภาษาอังกฤษ

วัน หัวข้อ
2015-05-20Kyrgyz Politics ดำเนินรายการโดยคุณนัชชา พุทธินันทน์ และคุณกนกพรรณ ชินสวนานนท์
2015-05-13New Kyrgyp ดำเนินรายการโดยคุณนัชชา พุทธินันทน์ และคุณกนกพรรณ ชินสวนานนท์
2015-05-06Eurasian Economic Union : propects and problems (2) ดำเนินรายการโดยคุณกนกพรรณ ชินสวนานนท์ และคุณชยวรรณ
2015-04-29Eurasian Economic Union : propects and problems (1) ดำเนินรายการโดยคุณกนกพรรณ ชินสวนานนท์ และคุณชยวรรณ
2015-04-22The Presidential Elections in Uzbekistan ดำเนินรายการโดยคุณกนกพรรณ และคุณชยวรรณ
2015-04-15Eperience in Kazakhastan (2) ดำเนินรายการโดยคุณนัชชา พุทธินันท์
2015-04-08Eperience in Kazakhastan ดำเนินรายการโดยคุณนัชชา พุทธินันท์
2015-04-01Kazakh Early Presidential Election (3) ดำเนินรายการโดยคุณนัชชา พุทธินันทน์ และคุณกนกพรรณ ชินสวนานนท์
2015-03-25Kazakh Early Presidential Election (2) ดำเนินรายการโดยคุณนัชชา พุทธินันทน์ และคุณกนกพรรณ ชินสวนานนท์