รายการธนชัย ทับทอง

SPICE OF ASIA

โดยคุณ ธนชัย ทับทอง

 

                    จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

รายการเกี่ยวกับความหลากหลายของเอเชีย นำเสนอในภาษาอังกฤษ

วัน หัวข้อ
2017-11-01
2017-10-31สถานกงสุญใหญ่โอซาก้านำเอกชนไทยดูงานนครโอซาก้า/ เศรษฐกิจทาจิกิสถาน
2017-10-25SEP for SDGs (2)/ No Hunger/ Gender Equality
2017-10-18SEP for SDGs/ No Poverty
2017-10-11Terms of the Royal Funeral; Moni Mekhala and Ream Eyso
2017-10-04Chinese Moon Cakes & the Mid-Autumn Festival
2017-09-26อุตสาหกรรมเกาหลีใต้/ ธุรกิจนมเวียดนาม/ กาตาร์เจาะลงทุน
2017-09-20Folklores of Asia
2017-09-13Preparation for natural disasters