รับฟังรายการสด
หน้าต่างโลกกว้างหน้าต่างโลกกว้าง
18:00-18:30 น.

รายการณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

Sparkling English

โดยคุณ ณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษผ่านบทสนทนาในชีวิตประจำวัน รวมทั้งคำศัพท์ และสาระน่ารู้ในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและภารกิจของกระทรวงฯ

วัน หัวข้อ
2017-03-30Be happy on International Day of Happiness (2)
2017-03-23Be happy on International Day of Happiness (1)
2017-03-16International Women's Day วันสตรีสากล ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง
2017-03-09International Women's Day วันสตรีสากล ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง
2017-03-02พิธีการทูต : Learning English about Protocol 2 ดำเนินรายการโดยคุณณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง
2017-02-23พิธีการทูต : Learning English about Protocol 1 ดำเนินรายการโดยคุณณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง
2017-02-16Vocab from the day of LOVE, Valentine's Day ดำเนินรายการโดยคุณณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง
2017-02-09GoodWill Ambassador ทูตสันถวไมตรี ดำเนินรายการโดยคุณณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง
2017-02-02International Day of Friendship ศัพท์น่ารู้จากวันมิตรภาพสากล ดำเนินรายการโดยคุณณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง