รายการณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

Sparkling English

โดยคุณ ณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษผ่านบทสนทนาในชีวิตประจำวัน รวมทั้งคำศัพท์ และสาระน่ารู้ในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและภารกิจของกระทรวงฯ

วัน หัวข้อ
2017-08-17World Humanitarian Day (19 August)
2017-08-10Mother's Day around ASEAN
2017-08-03The Top 10 emerging technologies of 2017 (3)
2017-07-27The Top 10 emerging technologies of 2017 (2)
2017-07-20The Top 10 emerging technologies of 2017
2017-07-13World Youth Skills Day
2017-07-06International Day of the Tropics (2)
2017-06-29International Day of the Tropics
2017-06-22Sustainable Gastronomy Day