รายการณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

Sparkling English

โดยคุณ ณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษผ่านบทสนทนาในชีวิตประจำวัน รวมทั้งคำศัพท์ และสาระน่ารู้ในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและภารกิจของกระทรวงฯ

วัน หัวข้อ
2017-11-09Namaste India with Sparkling English
2017-11-02UN Day 2017
2017-10-26The Royal Cremation of His Majesty King Bhumibol Adulyadej (3)
2017-10-19The Royal Cremation of His Majesty King Bhumibol Adulyadej (2)
2017-10-12The Royal Cremation of His Majesty King Bhumibol Adulyadej (1)
2017-10-05Sparkling English goes UNGA 72 (3)
2017-09-28Sparkling English goes UNGA 72 (2)
2017-09-21Sparkling English goes UNGA 72 (1)
2017-08-24Mobile technology in humanitarian emergencies