รับฟังรายการสด
หน้าต่างโลกกว้างหน้าต่างโลกกว้าง
18:00-18:30 น.

รายการณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

Sparkling English

โดยคุณ ณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษผ่านบทสนทนาในชีวิตประจำวัน รวมทั้งคำศัพท์ และสาระน่ารู้ในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและภารกิจของกระทรวงฯ

วัน หัวข้อ
2017-06-01เส้นทางสายไหม ศตวรรษที่ 21 ตอนที่ 2
2017-05-25เส้นทางสายไหม ศตวรรษที่ 21 ตอนที่ 1
2017-05-18world day for cultural diversity for dialogue and development วันวัฒนธรรมสากล 21 พฤษภาคม
2017-05-11Sparkling English goes ASEAN
2017-05-04"Looking into the World of Radio"
2017-04-27International Fact-Cheking Day วันชัวร์ก่อนแชร์
2017-04-20Feeling Festive with Sparkling English (2)
2017-04-13Feeling Festive with Sparkling English
2017-04-06World Health Day : Depression : let's talk