รายการณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

Sparkling English

โดยคุณ ณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษผ่านบทสนทนาในชีวิตประจำวัน รวมทั้งคำศัพท์ และสาระน่ารู้ในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและภารกิจของกระทรวงฯ

วัน หัวข้อ
2017-03-02พิธีการทูต : Learning English about Protocol 2 ดำเนินรายการโดยคุณณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง
2017-02-23พิธีการทูต : Learning English about Protocol 1 ดำเนินรายการโดยคุณณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง
2017-02-16Vocab from the day of LOVE, Valentine's Day ดำเนินรายการโดยคุณณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง
2017-02-09GoodWill Ambassador ทูตสันถวไมตรี ดำเนินรายการโดยคุณณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง
2017-02-02International Day of Friendship ศัพท์น่ารู้จากวันมิตรภาพสากล ดำเนินรายการโดยคุณณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง
2017-01-26Season's GreetingS
2016-12-29ศัพท์ตำแหน่งทางการทูต ดำเนินรายการโดยคุณณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง
2016-12-22
2016-12-15World Soil Day 2016 ดำเนินรายการโดยคุณณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง