รายการณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

Sparkling English

โดยคุณ ณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษผ่านบทสนทนาในชีวิตประจำวัน รวมทั้งคำศัพท์ และสาระน่ารู้ในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและภารกิจของกระทรวงฯ

วัน หัวข้อ
2018-05-03Sparkling English Thainass the Series : Thai Cuisine
2018-04-26Sperkling English Thainess the Series : Thai Costumes
2018-04-19Thainess : Song Kran Festival
2018-04-12Big Data the Series : Big Data กับประเทศไทย
2018-04-05Big Data Series : Big Data ในอีกหนึ่งมุม
2018-03-29Big Data Series : Big Data ในชีวิตประจำวัน
2018-03-22Big Data Series : การใช้งานจาก Big Data
2018-03-15ทำความรู้จัก Big Data
2018-03-08Winter Olympics 2018