รายการณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

Sparkling English

โดยคุณ ณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษผ่านบทสนทนาในชีวิตประจำวัน รวมทั้งคำศัพท์ และสาระน่ารู้ในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและภารกิจของกระทรวงฯ

วัน หัวข้อ
2018-10-04UNGA The Series : UN Day of Non-Violence
2018-09-27UNGA The Series : Tribute to Kofi Annan
2018-09-13Sparkling English UNGA 73
2018-08-16International Youth Day 2018 (2) : Message from UN Secretary General
2018-08-02International Youth Day 2018
2018-07-26PM'S Visit to south asia ตอนที่ 1
2018-07-19Experiences from HRC
2018-07-12Saranrom Radio at its 20
2018-06-14Thainess the Series : Northeastern Thai Cuisine