รายการณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

Sparkling English

โดยคุณ ณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษผ่านบทสนทนาในชีวิตประจำวัน รวมทั้งคำศัพท์ และสาระน่ารู้ในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและภารกิจของกระทรวงฯ

วัน หัวข้อ
2013-05-23คำศัพท์ Water/ Liauid/ solution ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-05-16ประเทศในแอฟริกา และรูป Adjective ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-05-09ประเทศใน Africa และรูป adjective ของประเทศนั้นๆ ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-05-02Justice (สอนคำศัพท์) ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-04-25Future Tense ดำเนินรายการโดยกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-04-18คำศัพท์ที่ใช้ในคดีปราสาทพระวิหาร
2013-04-11Past Continuous/ Past Perfect/ Past Perfect Continuous ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-03-28Present Simple Tense ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-02-14เรียนรู้คำว่า LOVE / กิจกรรมการพาคณะทูตไปเชียงใหม่ ดำเนินรายการโดยคุณพงศ์ภพ เมธากุลวัฒน์ และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา