รายการณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

Sparkling English

โดยคุณ ณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษผ่านบทสนทนาในชีวิตประจำวัน รวมทั้งคำศัพท์ และสาระน่ารู้ในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและภารกิจของกระทรวงฯ

วัน หัวข้อ
2013-06-27Capital , Capitol ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-06-20ปาฐกถาเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร ครั้งที่ 6 ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-06-13Rohingya's condition in thailand ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-06-06Press Releare/ 1st Mekong-Rok ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-05-30สอนคำศัพท์ space, astro-, cosmo-, star, planet ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-05-23คำศัพท์ Water/ Liauid/ solution ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-05-16ประเทศในแอฟริกา และรูป Adjective ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-05-09ประเทศใน Africa และรูป adjective ของประเทศนั้นๆ ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-05-02Justice (สอนคำศัพท์) ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา