รายการณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

Sparkling English

โดยคุณ ณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษผ่านบทสนทนาในชีวิตประจำวัน รวมทั้งคำศัพท์ และสาระน่ารู้ในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและภารกิจของกระทรวงฯ

วัน หัวข้อ
2013-01-10คำพ้องเสียง/ การทำบัตรประชาชนในต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณอาิทตย์ รุ่งสว่าง และคุณพงศ์ภพ เมธากุลวัฒน์
2013-01-03The difference between wish, hope and expect/ ACMES Single Visa ดำเนินรายการโดยคุณอาทิตย์ รุ่งสว่าง และคุณพงศ์ภพ เมธากุลวัฒน์