รายการณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

Sparkling English

โดยคุณ ณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษผ่านบทสนทนาในชีวิตประจำวัน รวมทั้งคำศัพท์ และสาระน่ารู้ในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและภารกิจของกระทรวงฯ

วัน หัวข้อ
2019-01-0310 Biggest World Issues 2018
2018-12-13Charts to sum up 2018
2018-12-06บทสรุป UNGA73 The Series : ไทยมองอย่างไร
2018-11-29UNGA73 The Series : Finale : Thailand's Position ไทยมองโลกอย่างไร
2018-11-22UNGA73 The Series : Policy Briefing (2)
2018-11-15UNGA73 the Seiris : The Policy Brief (1)
2018-11-01UNGA73 : Celebrating UN Day 2018
2018-10-18UNGA73 The Series : We The Future
2018-10-11UNGA73 The Series Global Goals Week