รายการณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

Sparkling English

โดยคุณ ณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษผ่านบทสนทนาในชีวิตประจำวัน รวมทั้งคำศัพท์ และสาระน่ารู้ในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและภารกิจของกระทรวงฯ

วัน หัวข้อ
2019-03-21UNGA : experience ตอนที่ 4
2019-02-21UNGA73 : Experience (3)
2019-02-14UNGA73 Experience (2)
2019-02-07UNGA73 Experience
2019-01-24look back at 2018
2019-01-1710 Biggest World Issues (2)
2019-01-0310 Biggest World Issues 2018
2018-12-13Charts to sum up 2018
2018-12-06บทสรุป UNGA73 The Series : ไทยมองอย่างไร