รายการณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

Sparkling English

โดยคุณ ณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษผ่านบทสนทนาในชีวิตประจำวัน รวมทั้งคำศัพท์ และสาระน่ารู้ในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและภารกิจของกระทรวงฯ

วัน หัวข้อ
2013-11-07Breakfast, Lunch, Dinner ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-10-31On Tour 3 : Check-in at the hotel ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-10-24On Tour 2/ Taking a bus or hiring a taxi ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-10-17Sparkling English on Tour ตอน บนเครื่องบิน ดำเนินรายการดโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-10-10Philippines ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-10-03คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนาม ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-09-26ประเทศกัมพูชา ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-09-19คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ สปป. ลาว ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-09-12Demonym ของรัฐในมาเลเซีย ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา