รายการณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

Sparkling English

โดยคุณ ณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษผ่านบทสนทนาในชีวิตประจำวัน รวมทั้งคำศัพท์ และสาระน่ารู้ในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและภารกิจของกระทรวงฯ

วัน หัวข้อ
2016-08-18ศัพท์น่ารู้ ASEAN DAY ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง
2016-08-04เรียนอังกฤษกับ ASEAN Community ดำเนินรายการโดยคุณณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง
2016-07-28Airport Vocab ศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับสนามบิน (2) ดำเนินรายการโดยคุณณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง
2016-07-21Airport Vocab ศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับสนามบิน ดำเนินรายการโดยคุณณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง
2016-07-14SDGs (2) เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดำเนินรายการโดยคุณณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง
2016-07-07พระราชกรณียกิจ จ.แพร่ ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-06-30SDGs (1) Sustainable Development Goals ดำเนินรายการโดยคุณณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง
2016-06-16Sufficiency Economy Philosophy (SEP) ดำเนินรายการโดยคุณณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง
2016-06-02กิจการกระจายเสียง ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง