รายการณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

Sparkling English

โดยคุณ ณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษผ่านบทสนทนาในชีวิตประจำวัน รวมทั้งคำศัพท์ และสาระน่ารู้ในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและภารกิจของกระทรวงฯ

วัน หัวข้อ
2016-01-07Epiphany
2015-12-31Denmark's Foreign Policy
2015-12-24Christmas Day
2015-12-17Saint Lucia ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2015-12-10สัมมนาเศรษฐกิจโปแลนด์ ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2015-12-03Water Forum/ Hungarians Exploring the Orient ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2015-11-26การลงทุนในโปแลนด์ ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2015-11-19พัฒนาการหลังการก่อการร้ายในกรุงปารีส ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2015-11-12Bike for Peace ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา