รายการณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

Sparkling English

โดยคุณ ณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษผ่านบทสนทนาในชีวิตประจำวัน รวมทั้งคำศัพท์ และสาระน่ารู้ในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและภารกิจของกระทรวงฯ

วัน หัวข้อ
2015-10-29ผลการเลือกตั้งโปแลนด์ ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2015-10-22ประวัติศาสตร์โปแลนด์ 4 ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2015-10-15ประวัติศาสตร์โปแลนด์ 3 ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2015-10-08ประวัติศาสตร์โปแลนด์ 2 ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2015-10-01ประวัติศาสตร์โปแลนด์ 1 ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2015-09-24เศรษฐกิจโปแลนด์ ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2015-09-17เศรษฐกิจเช็ก ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2015-09-10Polish Referendum
2015-09-03POLISH ELECTION