รายการณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

Sparkling English

โดยคุณ ณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษผ่านบทสนทนาในชีวิตประจำวัน รวมทั้งคำศัพท์ และสาระน่ารู้ในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและภารกิจของกระทรวงฯ

วัน หัวข้อ
2016-03-31Brussels Attacks ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2016-03-24ออสเตรีย สโลวะเกีย และ สโลวีเนีย ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2016-03-17Heat Wave/ อุตุนิยมวิทยา ดำเนินรายการโดยคุณณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง
2016-03-10เศรษฐกิจและการเงินในสหภาพยุโรป ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2016-03-03พัฒนาการเมืองในสหภาพยุโรป ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2016-02-25Bluetooth ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2016-02-18ลิทัวเนีย ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2016-02-11วัฒนธรรมเดนมาร์ก ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2016-02-04Denmark's Migration Crisis ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา