รายการณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

Sparkling English

โดยคุณ ณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษผ่านบทสนทนาในชีวิตประจำวัน รวมทั้งคำศัพท์ และสาระน่ารู้ในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและภารกิจของกระทรวงฯ

วัน หัวข้อ
2015-08-27คำศัพท์เกี่ยวกับ "เทคโนโลยีการกำจัดขยะ จากเช็ก"
2015-08-20Mechanism ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2015-08-13President + Duda of Poland ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2015-08-06Restructure ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2015-07-30Buddhist lent ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2015-07-23รัสเซีย ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2015-07-16การประชุมคณะกรรมมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-รัสเซีย ครั้งที่ 6 ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2015-07-09วิกฤตหนี้สินกรีซ ดำเนินรายการ ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2015-07-02เศรษฐกิจรัสเซีย 3 ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา