รายการณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

Sparkling English

โดยคุณ ณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษผ่านบทสนทนาในชีวิตประจำวัน รวมทั้งคำศัพท์ และสาระน่ารู้ในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและภารกิจของกระทรวงฯ

วัน หัวข้อ
2016-07-14SDGs (2) เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดำเนินรายการโดยคุณณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง
2016-07-07พระราชกรณียกิจ จ.แพร่ ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-06-30SDGs (1) Sustainable Development Goals ดำเนินรายการโดยคุณณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง
2016-06-16Sufficiency Economy Philosophy (SEP) ดำเนินรายการโดยคุณณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง
2016-06-02กิจการกระจายเสียง ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง
2016-05-26Broadcasting World ดำเนินรายการโดยคุณณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง
2016-05-12english for cooking
2016-04-14โมร็อกโก 1 ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2016-04-07ประธานาธิบดีจีนเยือนเช็กอย่างเป็นทางการ ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา