รายการณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

Sparkling English

โดยคุณ ณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษผ่านบทสนทนาในชีวิตประจำวัน รวมทั้งคำศัพท์ และสาระน่ารู้ในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและภารกิจของกระทรวงฯ

วัน หัวข้อ
2019-08-2222/08/2562
2019-08-08Evolution of language on Climate Change ตอนที่ 4
2019-07-11Evolution of language on Climate Change
2019-07-04Evolution of the language on climate Change
2019-06-27Evolution of language on climate Change
2019-06-20Don't let these words tarnish your writing ตอนที่ 2
2019-06-13Don't let these words 2 phrases tarnish your writing
2019-05-1616/05/62
2019-05-02TIPs For Labour Day