รายการณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

Sparkling English

โดยคุณ ณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษผ่านบทสนทนาในชีวิตประจำวัน รวมทั้งคำศัพท์ และสาระน่ารู้ในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและภารกิจของกระทรวงฯ

วัน หัวข้อ
2018-02-08Prince Mahidol Award 2017
2018-02-01World Trends 2018
2018-01-25Children's day
2018-01-11New Year's Resolution
2018-01-04Different ways to celebrate New Year
2017-12-282017 : A Year Review
2017-12-21Christmas 2017 : there's more for you to know!
2017-12-14Person of the Year / Nobel Prize 2017
2017-12-07Mobile Technology in Humanitarian Emergencies