รายการณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

Sparkling English

โดยคุณ ณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษผ่านบทสนทนาในชีวิตประจำวัน รวมทั้งคำศัพท์ และสาระน่ารู้ในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและภารกิจของกระทรวงฯ

วัน หัวข้อ
2019-05-1616/05/62
2019-05-02TIPs For Labour Day
2019-04-18New Words for your Dictionary
2019-04-04International Women's Day ตอนที่ 1
2019-03-21UNGA : experience ตอนที่ 4
2019-02-21UNGA73 : Experience (3)
2019-02-14UNGA73 Experience (2)
2019-02-07UNGA73 Experience