รายการณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

Sparkling English

โดยคุณ ณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษผ่านบทสนทนาในชีวิตประจำวัน รวมทั้งคำศัพท์ และสาระน่ารู้ในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและภารกิจของกระทรวงฯ

วัน หัวข้อ
2019-12-19UNESCO's World Heritage ตอนที่ 7
2019-11-21UNESCO's World Heritage ตอนที่ 6
2019-11-14UNESCO's World Heritage ตอนที่ 5
2019-11-07UNESCO's World Heritage ตอนที่ 4
2019-10-31UNESCO's World Heritage ตอนที่ 3
2019-10-17UNESCO's World Heritage ตอนที่ 2
2019-08-22UNESCO's World Heritage ตอนที่ 1
2019-08-08Evolution of language on Climate Change ตอนที่ 4
2019-07-11Evolution of language on Climate Change