รายการ


Foreign Affairs Weekly

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ free hitsเป็นรายการนำเสนอข่าวสารจากสารนิเทศในกระทรวงการต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการจัดรายการและสื่อสารข่าวสาร

วัน หัวข้อ
2014-06-25TIP report, IORA, Special lecture on APEC, AMCDRR ดำเนินรายการโดยคุณศรีพงศ์ บุนนาค
2014-06-18News Update ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2014-06-11สถานการณ์ทางการเมืองของไทย/ ข่าวสั้นรอบโลก ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2014-06-04Thailand-Myanmar/ Thailand-MICE ดำเนินรายการโดยคุณมานากรณ์ เมฆประยูรทอง
2014-05-28ESCAP-THAI ดำเนินรายการโดยคุณมานากรณ์ เมฆประยูรทอง
2014-05-14Thai-Malaysia ดำเนินรายการโดยคุณมานากรณ์ เมฆประยูรทอง
2014-05-07Thailand- China ดำเนินรายการโดยมานากรณ์ เมฆประยูรทอง
2014-04-30Thai-Bhutan/ Thai-Vietnam ดำเนินรายการโดยคุณมานากรณ์ เมฆประยูรทอง
2014-04-23ASEAN-CHAINA ดำเนินรายการโดยคุณมานากรณ์ เมฆประยูรทอง