รายการ


SDGs สร้างด้วยกัน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและความเคลื่อนไหวของไทย และความร่วมมือในประชาคมโลกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และการสร้างความตระหนักแก่คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2019-09-30ร่วมมือร่วมใจ ลด ละ เลิกใช้ พลาสติก
2019-09-23SDG 15 : Life on Land
2019-09-16ฟาร์มอินทรีแปลง : ฟาร์ม Zero-waste
2019-09-09งาน "เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลกร้อน Climate Change , We Change"
2019-09-02SDG9 : ถนนกู้โลก
2019-08-26ธุรกิจประมงพื้นบ้านเพื่ออนุรักษ์ท้องทะเล
2019-08-19ชาวนาไทอีสานผ้สร้างความมั่นคงทางอาหาร
2019-08-12การพัฒนาเมืองในยุค 4.0
2019-08-05Food Waste : ปลายทางของอาหาร