รายการสุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์


เพลงพิณริลลวดี ฮะเจริญ

SDGs สร้างด้วยกัน

โดยคุณ สุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์, เพลงพิณริลลวดี ฮะเจริญ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2020-05-11AI กับปัญหาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
2020-04-27eco - community
2020-04-20ขยะกลายเป็นอิฐได้อย่างไร
2020-04-13ฝุ่นควันปัญหาเรื้อรังที่ซ้ำเติมความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย
2020-04-06นวัตกรรมรีไซเคิลขยะพลาสติก
2020-03-30ขอบคุณนะ COVID-19
2020-03-23ทางออกของวิกฤตอาหารในอนาคต
2020-03-16Oslo เมืองรักโลกในแบบชาวนอร์เวย์
2020-03-09Vertical Forest อีกหนึ่งทางเลือกของพื้นที่สีเขียว