รายการชุติมา ชูรอด

เรียนภาษาเมียนมาร์กันเถอะ

โดยคุณ ชุติมา ชูรอด

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter 

วัน หัวข้อ
2017-02-14กินอะไรแล้วหรือยัง/ กินขนมจีนมาแล้ว ดำเนินรายการโดยคุณชุติมา ชูรอด
2017-02-07จะขายอะไร / ยังไม่อยากขายอะไรเลย ดำเนินรายการโดยคุณชุติมา ชูรอด
2017-01-31จะกินอะไร/ ยังไม่อยากกินอะไรเลย/ ไม่อยากกินอะไรเลย ดำเนินรายการโดยคุณชุติมา ชูรอด
2017-01-24ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทราย , ประโยคจะกินอะไร ไม่กินอะไรเลย
2017-01-17ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้/ ประโยคชอบอาหารไทยอะไร ดำเนินรายการโดยคุณชุติมา ชูรอด
2017-01-10เพลงพรปีใหม่/ สระและผสมคำ วรรณยุก ดำเนินรายการโดยคุณชุติมา ชูรอด
2017-01-03โครงการวิจัยและพัฒนาแหลมผักเบี้ย/ สระ ในภาษาเมียนมา ดำเนินรายการโดยคุณชุติมา ชูรอด
2016-12-27โครงการพระราชดำริ หนองใหญ่ ชุมพร+ คุณเป็นหมออะไร ดำเนินรายการโดยคุณชุติมา ชูรอด
2016-12-06สอนประโยค ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป/ ทำดีเพื่อพ่อหลวงของแผ่นดิน ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณชุติมา ชูรอด