รายการชุติมา ชูรอด

เรียนภาษาเมียนมาร์กันเถอะ

โดยคุณ ชุติมา ชูรอด

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter 

วัน หัวข้อ
2015-11-10เรียนรู้การซื้อของที่ตลาดสก็อตและการตั้งคำถาม
2015-11-03ที่ไหน-อยู่ไหน/ การเลือกตั้งในเมียนมาร์ ดำเนินรายการโดยคุณชุติมา ชูรอด
2015-10-27ที่ไหน/ อยู่ไหน/ ไปตลาด ดำเนินรายการโดยคุณชุติมา ชูรอด
2015-10-20ส่งผลไม้/ คิดเงิน ดำเนินรายการโดยคุณชุติมา ชูรอด
2015-10-13การสั่งอาหารที่ร้านอาหาร ดำเนินรายการโดยคุณชุติมา ชูรอด
2015-10-06อาหาร/ รสชาติอาหาร/ เชิญรับประทานอาหาร ดำเนินรายการโดยคุณชุติมา ชูรอด
2015-09-22สัญชาติ/ อาหารเมียนมาร์ ดำเนินรายการโดยคุณชุติมา ชูรอด
2015-09-15วัน/ วันที่/ ไหว้พระชเวดากอง/ รดน้ำสัตว์ประจำวันเกิด ดำเนินรายการโดยคุณชุติมา ชูรอด
2015-09-08วันในสัปดาห์/ พยัญชนะกับการตั้งชื่อของชาวเมียนมาร์ ดำเนินรายการโดยคุณชุติมา ชูรอด