รับฟังรายการสด
รอบบ้านเรารอบบ้านเรา
06:00-06:30 น.

รายการชุติมา ชูรอด

เรียนภาษาเมียนมาร์กันเถอะ

โดยคุณ ชุติมา ชูรอด

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter 

วัน หัวข้อ
2016-02-09งาน/ อาชีพ (ต่อ) / การตั้งคำถาม/ การปฏิเสธ ดำเนินรายการโดยคุณชุติมา ชูรอด และคุณภานุวัฒน์ ลักษณาวงศ์
2016-02-02ฤดู 3 ฤดู/ ฤดูร้อน/ฤดูฝน/ฤดูหนาว/ อากาศเปลี่ยน ดำเนินรายการโดยคุณชุติมา ชูรอด และคุณภานุวัฒน์ ลักษณาวงศ์
2016-01-26แรงงานอาเซียน/ เสรีอาเซียนต่างๆ ดำเนินรายการโดยคุณชุติมา ชูรอด
2016-01-19ประโยคบอกเล่า "ผู้ชนะสิบทิศ" เมืองหงสาวดี ดำเนินรายการโดยคุณชุติมา ชูรอด
2016-01-12ประโยคห้ามทำ เช่น การห้ามถุยน้ำหมาก ดำเดินรายการโดย คุณ ชุติมา ชูรอด
2016-01-05การห้ามทำ/ ห้ามทิ้งขยะ /ห้ามใส่รองเท้า
2015-12-29การเดินทางขอให้ระวังไว้
2015-12-15อวยพรปีใหม่ ขอให้ร่ำรวย ขอให้แข็งแรง ดำเนินรายการโดยคุณชุติมา ชูรอด
2015-12-08วันพ่อ/ ปั่นเพื่อพ่อ/ สี ดำเนินรายการโดยคุณชุติมา ชูรอด