รับฟังรายการสด
ดาวดวงน้อยดาวดวงน้อย
19:00-19:30 น.

รายการชุติมา ชูรอด

เรียนภาษาเมียนมาร์กันเถอะ

โดยคุณ ชุติมา ชูรอด

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter 

วัน หัวข้อ
2016-05-31โซเชียลมีเดียกระทรวงการต่างประเทศ/ Facebook ที่มีผู้ชมมากที่สุด/ การใช้กริยา+อยากไหม + อยากกินข้าวผัดไหม ดำเนินรายการโดยคุณชุติมา ชูรอด และคุณภานุวัฒน์ ลักษณาวงศ์
2016-05-24ประทินผิวอย่างสาวเมียนมาด้วยทานาคา/ อยากกินขนมจีนพม่า ดำเนินรายการโดยคุณชุติมา ชูรอด
2016-05-17การทำทองคำเปลว/ มัณทะเลย์/ คำศัพย์ ดำเนินรายการโดยคุณชุติมา ชูรอด และคุณภานุวัฒน์ ลักษณาวงศ์
2016-05-10วัดกุโสด่อ/ ประโยค "อยากไปย่างกุ้ง" ดำเนินรายการโดยคุณชุติมา ชูรอด
2016-05-03ชมสะพานไม้อูเบ่ง/ ทบทวนประโยคอดีต ดำเนินรายการโดยคุณชุติมา ชูรอด และคุณภานุวัฒน์ ลักษณาวงศ์
2016-04-26ชมวิหารไม้สักทองแกะสลักวัดชาวนันด่อ/ ประโยคกาลอดีต ดำเนินรายการโดยคุณชุติมา ชูรอด และคุณภานุวัฒน์ ลักษณาวงศ์
2016-04-19กราบพระมหามยมุนีแห่งเมืองมัณทะเลย์/ ประโยค กริยา+คำถาม กินแล้วหรือยัง ดำเนินรายการโดยคุณชุติมา ชูรอด และคุณภานุวัฒน์ ลักษณาวงศ์
2016-04-124 กระทรวงที่ ดอว์อองซานซูจีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง/ สงกรานต์+ ประโยคอดีต กริยา+ แล้วหรือยัง? ดำเนินรายการโดยคุณชุติมา ชูรอด และคุณภานุวัฒน์ ลักษณาวงศ์
2016-04-05ชมภาพในพระราชวังมัณทะเลย์/ คำถามด้วย Negative การตอบรับ+ปฏิเสธ ดำเนินรายการโดยคุณชุติมา ชูรอด และคุณภานุวัฒน์ ลักษณาวงศ์