รายการ



ชุติมา ชูรอด

เรียนภาษาเมียนมากันเถอะ

โดยคุณ ชุติมา ชูรอด

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter



 

วัน หัวข้อ
2019-09-17วิถีชีวิตชาวประมงพม่า
2019-09-10ตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่งงานตั้งแต่เมื่อไหร่
2019-09-03ท่าเรือน้ำลึกทวาย / คำถาม คุณมาทำงานที่ไทยตั้งแต่เมื่อไหร่
2019-08-27ทางรถไฟสายมรณะ / คำถามเมื่อไหร่
2019-08-20คำถามเมื่อไหร่ คำนาม+กริยาเฉพาะ
2019-08-13การใช้คำถามตั้งแต่เมื่อไหร่ ออกมาจากย่างกุ้งตั้งแต่เมื่อไหร่
2019-08-06การใช้คำถามตั้งแต่เมื่อไหร่ / กลับจากเชียงใหม่ตั้งแต่เมื่อไหร่
2019-07-30คำถามเมื่อไหร่ / จะเริ่มงานได้เมื่อไหร่
2019-07-23ทรงพระเจริญ / คำถามเมื่อจะเริ่มงาน