รายการ


เราคืออาเซียน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วัน หัวข้อ
2019-06-04ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
2019-05-30วัฒนธรรมอาเซียน ตอนที่ 1
2019-05-28ข่าวสารอาเซียน
2019-05-21เที่ยว สปป. ลาว
2019-04-30ข่าวสารอาเซียน
2019-04-25พิพิธภัณฑ์ในอาเซียน ตอนที่ 2
2019-04-23ข่าวสารอาเซียน
2019-04-11พิพิธภัณฑ์ในอาเซียน
2019-04-02ข่าวสารอาเซียน