รายการจิระ สุทธิวิไลรัตน์

เราคืออาเซียน

โดยคุณ จิระ สุทธิวิไลรัตน์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับการอาเซียนและพัฒนาการของประชาคมอาเซียนในทุกมิติ

วัน หัวข้อ
2020-09-03ข่าวสารอาเซียน และการประชุม AMM-PMC
2020-08-27การประชุม AINTT ครั้งที่ 6
2020-08-20ความสัมพันธ์อาเซียน กับ สหภาพยุโรป
2020-07-30นักการทูตรุ่นล่าสุดและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในประชาคมโลก
2020-07-23บทบาทของไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานอาเซียน
2020-07-16ASEAN-GCC คืออะไร
2020-07-09วิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจของอาเซียนจากวิกฤการณ์ COVID-19
2020-07-02ข่าวสารอาเซียนและ ASEAN Summit ครั้งที่ 36
2020-06-18ข่าวสารน่ารู้อาเซียน (ตอนที่ 1)