รายการ


เราคืออาเซียน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วัน หัวข้อ
2019-12-19การประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3
2019-12-12บทสัมภาษณ์คุณ Tom Waller ผู้กำกับภาพยนต์ The Cave นางนอน
2019-12-05บทบาทของไทยในการส่งเสริมความยั่งยืนในทุกมิติช่วงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2562
2019-11-28ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA)
2019-11-21ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกรอบอาเซียน
2019-11-14การประชุม Wo=Men Summit 2019
2019-11-07ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และ การประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง
2019-10-31บทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ ช่วงปลายเดือนกันยายน ถึง ตุลาคม 2562
2019-10-24การประชุม ASEAN business and investment summit 2019