รายการ


เราคืออาเซียน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วัน หัวข้อ
2019-07-25การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52
2019-07-18มารู้จักตัวแทนเยาวชนไทยที่พบหารือกับผู้นำอาเซียน
2019-07-11เสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
2019-07-09การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 34
2019-07-04ความเชื่อมโยงในอาเซียน
2019-06-27การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34
2019-06-20ความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมา
2019-06-13บทบาทอินโดนีเซียในกลุ่มอาเซียนและผลประโยชน์ของภาษาอินโดฯ
2019-06-04ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน