รายการ


เราคืออาเซียน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วัน หัวข้อ
2020-02-06ความร่วมมืออาเซียน เรื่องมลพิษหมอกควันข้ามแดนและโคโรน่า
2020-01-30สัมภาษณ์พิเศษ ดร. นันทนุช สุวรรณาวุธ เรื่อง ASEAN anabling master plan for the disabled
2020-01-23How to build innovation cultures
2020-01-16เวียดนาม กับการเป็นประธานอาเซียนปี 2563
2020-01-09สรุปผลการเป็นประธานอาเซียนของไทย ในปี 2562
2019-12-26ข่าวอาเซียนในช่วงเดือนธันวาคมส่งท้ายปีเก่า
2019-12-19การประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3
2019-12-12บทสัมภาษณ์คุณ Tom Waller ผู้กำกับภาพยนต์ The Cave นางนอน
2019-12-05บทบาทของไทยในการส่งเสริมความยั่งยืนในทุกมิติช่วงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2562