รายการจิระ สุทธิวิไลรัตน์

เราคืออาเซียน

โดยคุณ จิระ สุทธิวิไลรัตน์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับการอาเซียนและพัฒนาการของประชาคมอาเซียนในทุกมิติ

วัน หัวข้อ
2020-07-09วิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจของอาเซียนจากวิกฤการณ์ COVID-19
2020-07-02ข่าวสารอาเซียนและ ASEAN Summit ครั้งที่ 36
2020-06-18ข่าวสารน่ารู้อาเซียน (ตอนที่ 1)
2020-06-11มาตรการรับมือ COVID-19 ของประเทศในอาเซียน
2020-06-04Update สถานการณ์ COVID-19 ใน ASEAN และสถานที่ท่องเที่ยวในบรูไน
2020-05-21Update สถานการณ์ COVID-19 ใน ASEAN และสถานที่ท่องเที่ยวในอินโดนีเซีย
2020-04-30Update สถานการณ์ COVID-19 ใน ASEAN
2020-04-09Updates สถานการณ์ COVID-19 ใน ASEAN และสถานที่ท่องเที่ยวในลาว
2020-04-02สถานที่ท่องเที่ยวในเวียดนาม