รายการสุภาพ เรืองปราชญ์

หลายคนอยากรู้

โดยคุณ สุภาพ เรืองปราชญ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่นำเสนอเกี่ยวกับสาระน่ารู้สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม หลักศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิม และเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งในอดีตและปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2018-03-23ทำมาค้าขายในแบบอิสลาม
2018-03-16ข้อห้ามบางประการของอิสลาม
2018-03-09ฮาลาล เพื่อทุกคน ตอนที่ 3
2018-01-26อิสลามกับการดูแลสุขภาพ
2018-01-05ไปเที่ยวดูไบกัน
2017-12-08ชีวิตที่มีความศิริมงคล
2017-11-24ความเจ็บป่วยคือการลดโทษ
2017-11-17การแสวงหาปัจจัยยังชีพ
2017-11-10วันนี้เราได้ทำให้ศาสนาของเจ้าสมบูรณ์แล้ว