รายการสุภาพ เรืองปราชญ์

หลายคนอยากรู้

โดยคุณ สุภาพ เรืองปราชญ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม สำหรับชาวไทยมุสลิมและผู้สนใจทั่วไป เช่น หลักศาสนา วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมและเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับศาสนาอิสลามทั้งในอดีตและปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2019-07-05งาน"ให้" คือการรับที่ไม่มีสิ้นสุด ตอนที่ 1
2019-04-19ค่ายอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
2019-04-12วันเด็กกำพร้าชายแดนใต้ 13-14 เมษายน 2562
2019-03-29Halal for All ฮาลาลเพื่อทุกคน
2019-03-22มุสลิมในนิวซีแลนด์
2019-03-15กิจกรรมในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 47 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ 17
2019-03-08ทำอย่างไร เมื่อเกิดการสูญเสีย
2019-03-01โรคซึมเศร้าเกิดกับเราได้อย่างไร
2019-02-15สู่ทางสายใหม่ ทอรักถักใจ