รายการสุภาพ เรืองปราชญ์

หลายคนอยากรู้

โดยคุณ สุภาพ เรืองปราชญ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม สำหรับชาวไทยมุสลิมและผู้สนใจทั่วไป เช่น หลักศาสนา วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมและเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับศาสนาอิสลามทั้งในอดีตและปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2019-08-30สินธรสเต็กเฮาส์ ธุรกิจอาหารควบคู่งานสังคมสงเคราะห์
2019-08-23Fat lamb
2019-08-16ของขวัญวันอีด
2019-08-09งานช่วยเหลือเด็กกำพร้าภาคใต้
2019-07-19งาน "ให้" คือการรับที่ไม่มีสิ้นสุด ตอนที่ 2
2019-07-05งาน"ให้" คือการรับที่ไม่มีสิ้นสุด ตอนที่ 1
2019-04-19ค่ายอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
2019-04-12วันเด็กกำพร้าชายแดนใต้ 13-14 เมษายน 2562
2019-03-29Halal for All ฮาลาลเพื่อทุกคน