รายการสุภาพ เรืองปราชญ์

หลายคนอยากรู้

โดยคุณ สุภาพ เรืองปราชญ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม สำหรับชาวไทยมุสลิมและผู้สนใจทั่วไป เช่น หลักศาสนา วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมและเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับศาสนาอิสลามทั้งในอดีตและปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2019-10-11ค่ายทอฝันปั้นปีกเยาวชนมุสลิมไทย
2019-10-04งานวิ่งการกุศล samwa mini marathon ชิงถ้วยพระราชทาน
2019-09-27กิจกรรมของสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่
2019-09-20ภารกิจแจกถึงยังชีพผู้ประสบภัย อุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี
2019-09-13อิสลามกับการออมเงิน
2019-09-06สมาคมเพื่อการศึกษาอิสลาม
2019-08-30สินธรสเต็กเฮาส์ ธุรกิจอาหารควบคู่งานสังคมสงเคราะห์
2019-08-23Fat lamb
2019-08-16ของขวัญวันอีด