รายการสุภาพ เรืองปราชญ์

หลายคนอยากรู้

โดยคุณ สุภาพ เรืองปราชญ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม สำหรับชาวไทยมุสลิมและผู้สนใจทั่วไป เช่น หลักศาสนา วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมและเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับศาสนาอิสลามทั้งในอดีตและปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2014-08-29สังคมสันติสุข ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2014-08-22แนวทางแก้ปัญหาชายแดนใต้ 8 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2014-08-15แนวทางแก้ปัญหาชายแดนใต้ 7 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2014-08-08ธนาคารอิสลาม ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2014-08-01การอภัย ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2014-06-27รอมฎอน ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2014-06-20แนวทางแก้ปัญหา สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยสันติ ตอนที่ 6 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2014-06-13แนวทางแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยสันติ ตอนที่ 5 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2014-05-30แนวทางแก้ปัญหาชายแดนภาคใตด้วยสันติวิธี ตอนที่ 4 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์