รายการสุภาพ เรืองปราชญ์

หลายคนอยากรู้

โดยคุณ สุภาพ เรืองปราชญ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม สำหรับชาวไทยมุสลิมและผู้สนใจทั่วไป เช่น หลักศาสนา วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมและเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับศาสนาอิสลามทั้งในอดีตและปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2014-12-19"แอลกอฮอ"มีผลต่อพัฒนาการของมนุษย์,17 ธ.ค. 2536 วันดาวเทียมดวงแรกของไทย,10 สิ่งประดิษย์ของโลกยุคปัจจุบัน ที่นำความเจริญมาให้มนุษย์ชาติ
2014-11-28บทเรียนของผู้มีอำนาจ ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2014-11-07คิดแบบผู้บริหาร ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2014-10-31การเลือกผู้นำ ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2014-10-17คอลีฟะฮ์อุมัร บินอับดุลอะซื้ซ ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2014-10-10สังคมสงบด้วยการให้อภัย ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2014-09-26อะห์มัดสมบูรณ์ บัวหลวง ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2014-09-19สันติสุขชายแดนใต้ ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2014-09-12บุคลิกภาพผู้นำ ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์