รายการสุภาพ เรืองปราชญ์

หลายคนอยากรู้

โดยคุณ สุภาพ เรืองปราชญ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม สำหรับชาวไทยมุสลิมและผู้สนใจทั่วไป เช่น หลักศาสนา วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมและเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับศาสนาอิสลามทั้งในอดีตและปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2014-10-17คอลีฟะฮ์อุมัร บินอับดุลอะซื้ซ ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2014-10-10สังคมสงบด้วยการให้อภัย ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2014-09-26อะห์มัดสมบูรณ์ บัวหลวง ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2014-09-19สันติสุขชายแดนใต้ ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2014-09-12บุคลิกภาพผู้นำ ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2014-08-29สังคมสันติสุข ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2014-08-22แนวทางแก้ปัญหาชายแดนใต้ 8 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2014-08-15แนวทางแก้ปัญหาชายแดนใต้ 7 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2014-08-08ธนาคารอิสลาม ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์