รายการสุภาพ เรืองปราชญ์

หลายคนอยากรู้

โดยคุณ สุภาพ เรืองปราชญ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่นำเสนอเกี่ยวกับสาระน่ารู้สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม หลักศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิม และเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งในอดีตและปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2013-06-28การเตรียมตัว เข้าสู่รอมฎอน ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2013-06-21บริหารวิกฤตให้เป็นโอกาส ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2013-05-31เศรษฐกิจยุคคอลีฟะฮ์อุมัร ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2013-05-24โอกาสมักจะมาตอนวิกฤต ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2013-05-17หนทางสู่ความสำเร็จ ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2013-04-19จุดยืนมุสลิมกับการเล่นสงกรานต์
2013-03-29การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2013-02-15วาเลนไทน์ไม่ใช่ของเรา ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2013-02-01รองเง็ง ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์