รายการสุภาพ เรืองปราชญ์

หลายคนอยากรู้

โดยคุณ สุภาพ เรืองปราชญ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่นำเสนอเกี่ยวกับสาระน่ารู้สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม หลักศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิม และเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งในอดีตและปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2013-12-06เตรียมตัวเลือกตั้ง ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2013-10-18ธนาคารกิสลามแห่งประเทศไทย ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2013-09-27หนทางสู่อำนาจ ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2013-09-20เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2013-09-06บุคลิกภาพผู้บริหาร ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2013-08-09รอมฎอน ตอนที่ 25 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2013-08-05รอมฎอน ตอนที่ 21 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2013-08-02รอมฎอน ตอนที่ 20 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2013-07-26รอมฎอน ตอนที่ 15 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์