รายการสุภาพ เรืองปราชญ์

หลายคนอยากรู้

โดยคุณ สุภาพ เรืองปราชญ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่นำเสนอเกี่ยวกับสาระน่ารู้สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม หลักศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิม และเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งในอดีตและปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2014-04-04เรื่องน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์ ตอน 3 ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี
2014-03-28เรื่องน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์ ร่างกาย อวัยวะ ธรรมชาติ สัตว์ สิ่งของ ตอน 2 ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี
2014-03-21เรื่องน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์ ร่างกาย/ อวัยวะ ตอน 1 ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี
2014-01-10นาโนเมดิซีน ข่าวดีของผู้ป่วยเบาหวาน/ ปัญหาของรถพลังงานแสงอาทิตย์/ อาชีวะไทยคว้าแชมป์โลกแกะสลักหิมะน้ำแข็งเป็นปีที่ 5 ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี
2013-12-06เตรียมตัวเลือกตั้ง ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2013-10-18ธนาคารกิสลามแห่งประเทศไทย ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2013-09-27หนทางสู่อำนาจ ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2013-09-20เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2013-09-06บุคลิกภาพผู้บริหาร ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์