รายการสุภาพ เรืองปราชญ์

หลายคนอยากรู้

โดยคุณ สุภาพ เรืองปราชญ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม สำหรับชาวไทยมุสลิมและผู้สนใจทั่วไป เช่น หลักศาสนา วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมและเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับศาสนาอิสลามทั้งในอดีตและปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2015-12-11ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2015-12-04พิสูจน์การมีอยู่ของพระเจ้าด้วยสามัญสำนึก ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2015-11-27อัลกุรอ่านกับการเมืองการปกครอง ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2015-11-20อัลกุรอ่านกับแก้ไขสภาพสังคม ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2015-11-13ล้อมวงศึกษาอัลกุรอ่าน ดำเนินรายการโดยสุภาพ เรืองปราชญ์
2015-11-06อัลกุรอ่านวิถีชีวิตมนุษย์ ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2015-10-30การอบรม สั่งสอน ตักเตือน ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2015-10-23เป็นมุสลิมใครว่ายาก ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2015-10-16ศาสนาสมบูรณ์ ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์