รายการสุภาพ เรืองปราชญ์

หลายคนอยากรู้

โดยคุณ สุภาพ เรืองปราชญ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่นำเสนอเกี่ยวกับสาระน่ารู้สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม หลักศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิม และเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งในอดีตและปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2014-06-13แนวทางแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยสันติ ตอนที่ 5 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2014-05-30แนวทางแก้ปัญหาชายแดนภาคใตด้วยสันติวิธี ตอนที่ 4 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2014-05-23แก้ปัญหาชายแดนใต้ด้วยสันติวิธี ตอนที่ 3 ดำเนินรายการโดยคุณสุภพา เรืองปราชญ์
2014-05-09การแก้ปัญหาชายแดนใต้ด้วนสันติวิธี ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2014-05-01การแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ด้วยสันติวิธี ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2014-04-04เรื่องน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์ ตอน 3 ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี
2014-03-28เรื่องน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์ ร่างกาย อวัยวะ ธรรมชาติ สัตว์ สิ่งของ ตอน 2 ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี
2014-03-21เรื่องน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์ ร่างกาย/ อวัยวะ ตอน 1 ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี
2014-01-10นาโนเมดิซีน ข่าวดีของผู้ป่วยเบาหวาน/ ปัญหาของรถพลังงานแสงอาทิตย์/ อาชีวะไทยคว้าแชมป์โลกแกะสลักหิมะน้ำแข็งเป็นปีที่ 5 ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี