รายการสุภาพ เรืองปราชญ์

หลายคนอยากรู้

โดยคุณ สุภาพ เรืองปราชญ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม สำหรับชาวไทยมุสลิมและผู้สนใจทั่วไป เช่น หลักศาสนา วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมและเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับศาสนาอิสลามทั้งในอดีตและปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2020-06-26การสอนกุรอานที่ต้องปรับตัวยุค COVID-19
2020-06-05COVID-19 กับชีวิตการศึกษา
2020-04-10สถานการณ์ COVID-19 ในญี่ปุ่น
2020-04-03อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
2020-03-27สถานการณ์โควิด-19 ที่ปลายด้ามขวาน
2020-03-20การปฏิบัติศาสนกิจยามเกิดโรคระบาด
2020-03-13การรับมือกับ COVID-19 ทางด้านอารมณ์
2020-03-06COVID-19 โรคอุบัติใหม่ที่ต้องไม่ประมาท
2020-02-28มัสยิดดารุ้ลอิห์ซาน (สุเหร่าขาว)