รายการสุภาพ เรืองปราชญ์

หลายคนอยากรู้

โดยคุณ สุภาพ เรืองปราชญ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่นำเสนอเกี่ยวกับสาระน่ารู้สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม หลักศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิม และเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งในอดีตและปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2019-02-15สู่ทางสายใหม่ ทอรักถักใจ
2019-02-08มุสลิมในอเมริกา
2019-02-01ทำความรู้จัก World Assembly of Muslim Youth (สภายุวมุสลิมโลก สำนักงานประเทศไทย)
2019-01-25อยู่อย่างไร ในวันคลุกฝุ่น
2019-01-11วันเมตตาศาสนูปถัมภ์
2019-01-04การปฏิบัติศาสนกิจ กับการใช้สื่อโซเชียล
2018-12-28การสร้างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม
2018-12-21โรงเรียนร็อบบานีย์ เขายายเที่ยง
2018-12-07วันใหม่ ชีวิตใหม่