รายการสุภาพ เรืองปราชญ์

หลายคนอยากรู้

โดยคุณ สุภาพ เรืองปราชญ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม สำหรับชาวไทยมุสลิมและผู้สนใจทั่วไป เช่น หลักศาสนา วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมและเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับศาสนาอิสลามทั้งในอดีตและปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2020-03-06COVID-19 โรคอุบัติใหม่ที่ต้องไม่ประมาท
2020-02-28มัสยิดดารุ้ลอิห์ซาน (สุเหร่าขาว)
2020-02-14World Halal Fest 2020
2020-02-07โรคที่ร้ายแรงกว่าโรคระบาด
2020-01-31สานฝัน สานน้ำใจ สู่สันติ
2020-01-24คอร์ส Money Fitness โดยสหกรณ์อิสลามศรัทธาชน จำกัด
2020-01-17อยู่อย่างไรให้สันติสุข
2020-01-10เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยนิสัยคนสำเร็จ (ตอนที่ 2)
2020-01-03เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยนิสัยคนสำเร็จ (ตอนที่ 1)