รายการสุภาพ เรืองปราชญ์

หลายคนอยากรู้

โดยคุณ สุภาพ เรืองปราชญ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่นำเสนอเกี่ยวกับสาระน่ารู้สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม หลักศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิม และเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งในอดีตและปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2014-09-19สันติสุขชายแดนใต้ ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2014-09-12บุคลิกภาพผู้นำ ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2014-08-29สังคมสันติสุข ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2014-08-22แนวทางแก้ปัญหาชายแดนใต้ 8 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2014-08-15แนวทางแก้ปัญหาชายแดนใต้ 7 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2014-08-08ธนาคารอิสลาม ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2014-08-01การอภัย ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2014-06-27รอมฎอน ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2014-06-20แนวทางแก้ปัญหา สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยสันติ ตอนที่ 6 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์