รายการสุภาพ เรืองปราชญ์

หลายคนอยากรู้

โดยคุณ สุภาพ เรืองปราชญ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่นำเสนอเกี่ยวกับสาระน่ารู้สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม หลักศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิม และเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งในอดีตและปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2014-11-07คิดแบบผู้บริหาร ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2014-10-31การเลือกผู้นำ ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2014-10-17คอลีฟะฮ์อุมัร บินอับดุลอะซื้ซ ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2014-10-10สังคมสงบด้วยการให้อภัย ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2014-09-26อะห์มัดสมบูรณ์ บัวหลวง ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2014-09-19สันติสุขชายแดนใต้ ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2014-09-12บุคลิกภาพผู้นำ ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2014-08-29สังคมสันติสุข ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2014-08-22แนวทางแก้ปัญหาชายแดนใต้ 8 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์