รายการสุภาพ เรืองปราชญ์

หลายคนอยากรู้

โดยคุณ สุภาพ เรืองปราชญ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่นำเสนอเกี่ยวกับสาระน่ารู้สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม หลักศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิม และเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งในอดีตและปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2016-07-15ชีวิตการทำงาน ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-06-03เตรียมตัวสู่รอมฎอน ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-05-20วิธีต้อนรับเดือนรอมฎอน ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-05-13ท่านถาม อิสลามตอบ ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-04-29ศาสนทูตพยากรณ์ ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-04-22จุดยืนมุสลิม กับการเล่นสงกรานต์ ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-04-15ท่านถาม อิสลามตอบ ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-04-08ข้อห้ามในอิสลาม ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-04-01วิทยากรกระบวนการ ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์