รายการสุภาพ เรืองปราชญ์

หลายคนอยากรู้

โดยคุณ สุภาพ เรืองปราชญ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม สำหรับชาวไทยมุสลิมและผู้สนใจทั่วไป เช่น หลักศาสนา วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมและเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับศาสนาอิสลามทั้งในอดีตและปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2016-12-16การบริหารความขัดแย้ง ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-12-02ทำอย่างไรให้สังคมอยู่รอด ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-11-25วิธีรับมือกับความเศร้า ตอนที่ 5 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-11-18วิธีรับมือกับความเศร้า ตอนที่ 4 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-11-04วิธีรับมือกับความเศร้า ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-10-28วิธีรับมือกับความเศร้า ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-10-21พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ต่อชาวมุสลิม ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-10-14ความจำเริญที่หายไป ดำเนินรายการโดยคุณาุภาพ เรืองปราชญ์
2016-10-07แนวคิดธุรกิจอิสลาม ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์