รายการสุภาพ เรืองปราชญ์

หลายคนอยากรู้

โดยคุณ สุภาพ เรืองปราชญ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม สำหรับชาวไทยมุสลิมและผู้สนใจทั่วไป เช่น หลักศาสนา วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมและเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับศาสนาอิสลามทั้งในอดีตและปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2017-02-03รำลึกถึงพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2017-01-27ฮัญจ์ตามหลักศาสนาอิสลาม ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2017-01-20สันติสุุขชายแดนใต้โดยหลักสูตร 4 ส ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2017-01-13ชีวิตที่ขาดความจำเริญ ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2017-01-06การเป็นผู้นำ ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-12-30มุสลิมกับวันขึ้นปีใหม่ ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-12-23
2016-12-16การบริหารความขัดแย้ง ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-12-02ทำอย่างไรให้สังคมอยู่รอด ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์