รายการสุภาพ เรืองปราชญ์

หลายคนอยากรู้

โดยคุณ สุภาพ เรืองปราชญ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่นำเสนอเกี่ยวกับสาระน่ารู้สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม หลักศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิม และเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งในอดีตและปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2016-09-23การพูดท่ามกลางความขัดแย้ง ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-09-16ศาสนาคือการตักเตือน ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-09-09ทำไมมุสลิมต้องไปประกอบพิธีฮัจญ์ ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-09-02ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (อีกครั้ง) ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-08-26ยารักษาโรคที่อัลกุรอ่านแนะนำ ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-08-12วิธีรักษาโรค ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-08-05การปฏิบัติตัวเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-07-22แก่นแท้ของการป่วย ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-07-15ชีวิตการทำงาน ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์