รายการสุภาพ เรืองปราชญ์

หลายคนอยากรู้

โดยคุณ สุภาพ เรืองปราชญ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม สำหรับชาวไทยมุสลิมและผู้สนใจทั่วไป เช่น หลักศาสนา วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมและเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับศาสนาอิสลามทั้งในอดีตและปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2018-03-09ฮาลาล เพื่อทุกคน ตอนที่ 3
2018-01-26อิสลามกับการดูแลสุขภาพ
2018-01-05ไปเที่ยวดูไบกัน
2017-12-08ชีวิตที่มีความศิริมงคล
2017-11-24ความเจ็บป่วยคือการลดโทษ
2017-11-17การแสวงหาปัจจัยยังชีพ
2017-11-10วันนี้เราได้ทำให้ศาสนาของเจ้าสมบูรณ์แล้ว
2017-11-03สังคมอยู่ได้ด้วยการตักเตือน
2017-10-20การศรัทธาต่อพระเจ้า