รายการสุภาพ เรืองปราชญ์

หลายคนอยากรู้

โดยคุณ สุภาพ เรืองปราชญ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่นำเสนอเกี่ยวกับสาระน่ารู้สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม หลักศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิม และเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งในอดีตและปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2017-01-27ฮัญจ์ตามหลักศาสนาอิสลาม ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2017-01-20สันติสุุขชายแดนใต้โดยหลักสูตร 4 ส ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2017-01-13ชีวิตที่ขาดความจำเริญ ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2017-01-06การเป็นผู้นำ ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-12-30มุสลิมกับวันขึ้นปีใหม่ ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-12-23
2016-12-16การบริหารความขัดแย้ง ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-12-02ทำอย่างไรให้สังคมอยู่รอด ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-11-25วิธีรับมือกับความเศร้า ตอนที่ 5 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์