รายการสุภาพ เรืองปราชญ์

หลายคนอยากรู้

โดยคุณ สุภาพ เรืองปราชญ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม สำหรับชาวไทยมุสลิมและผู้สนใจทั่วไป เช่น หลักศาสนา วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมและเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับศาสนาอิสลามทั้งในอดีตและปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2018-06-29บทเรียนจากรอมฎอน ตอนที่ 2
2018-05-11พร้อมแค่ไหนในการต้อนรับรอมฎอน
2018-05-04การเตรียมพร้อมเข้าสู่รอมฎอน
2018-04-20อิสลามเพื่อความเข้าใจ ตอนที่ 3
2018-04-13อิสลามเพื่อความเข้าใจ ตอนที่ 2
2018-04-06อิสลามเพื่อความเข้าใจ ตอนที่ 1
2018-03-30การพูดให้คนอื่นดีกัน
2018-03-23ทำมาค้าขายในแบบอิสลาม
2018-03-16ข้อห้ามบางประการของอิสลาม