รายการสุภาพ เรืองปราชญ์

หลายคนอยากรู้

โดยคุณ สุภาพ เรืองปราชญ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม สำหรับชาวไทยมุสลิมและผู้สนใจทั่วไป เช่น หลักศาสนา วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมและเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับศาสนาอิสลามทั้งในอดีตและปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2020-09-25วัวปลอม หมูจริง
2020-09-18จุดยืนคนทำสื่อ ระหว่างความเป็นกลางกับความเป็นธรรม
2020-09-11หนองจอก เมืองพหุวัฒนธรรม ชานเมือง
2020-07-10ระวัง "เนื้อวัวปลอม" ระบาดทั่วไทย
2020-07-03เปิดเทอมแบบ New Normal
2020-06-26การสอนกุรอานที่ต้องปรับตัวยุค COVID-19
2020-06-05COVID-19 กับชีวิตการศึกษา
2020-04-10สถานการณ์ COVID-19 ในญี่ปุ่น
2020-04-03อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ