รายการสุภาพ เรืองปราชญ์

หลายคนอยากรู้

โดยคุณ สุภาพ เรืองปราชญ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่นำเสนอเกี่ยวกับสาระน่ารู้สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม หลักศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิม และเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งในอดีตและปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2019-09-27กิจกรรมของสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่
2019-09-20ภารกิจแจกถึงยังชีพผู้ประสบภัย อุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี
2019-09-13อิสลามกับการออมเงิน
2019-09-06สมาคมเพื่อการศึกษาอิสลาม
2019-08-30สินธรสเต็กเฮาส์ ธุรกิจอาหารควบคู่งานสังคมสงเคราะห์
2019-08-23Fat lamb
2019-08-16ของขวัญวันอีด
2019-08-09งานช่วยเหลือเด็กกำพร้าภาคใต้
2019-07-19งาน "ให้" คือการรับที่ไม่มีสิ้นสุด ตอนที่ 2