รายการพนม ทองประยูร


บัญชา ธิโกศรี


ชุติกาญจน์ คำจันทร์

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ พนม ทองประยูร, บัญชา ธิโกศรี, ชุติกาญจน์ คำจันทร์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2013-01-11สรุปข่าวประจำปี 2555 (2) ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2013-01-10สิ่งที่ควรจับตาในปี 2556/ วันเด็กนานาชาติ/ ข่าวจากมูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินรายการโดยคุณจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2013-01-09พัฒนาการของเศรษฐกิจจีน/ ACMEC Single Visa ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร
2013-01-08เทือกเขาหิมาลัย ตอนที่ 2 และเรืองทิเบต ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-01-04สรุปข่าวปี 2555 (1) ดำเนินรายการโดยคุณ พลพงศ์ วังแพน
2013-01-03สรุปข่าวต่างประเทศปี 2555/ เล่าประสบการณ์ที่สหประชาชาติ และสอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ New Year Resolutions
2013-01-02คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน/ ความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนอาเซียน/ ความร่วมมือว่าด้วยการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร
2013-01-01วันปีใหม่/ ภูมิประเทศที่น่าสนใจ (เทือกเขาหิมาลัย) ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล