รายการพนม ทองประยูร


บัญชา ธิโกศรี


ชุติกาญจน์ คำจันทร์

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ พนม ทองประยูร, บัญชา ธิโกศรี, ชุติกาญจน์ คำจันทร์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2013-04-19เหตุวินาศกรรมที่สหรัฐฯ/ คาบสมุทรเกาหลี ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2013-04-18ซาอุดิอาระเบีย/ ข่าวรอบโลก ดำเนินรายการโดยคุณจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2013-04-17รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์เรื่องศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร
2013-04-16เมืองเอียโออานนีนา
2013-04-10บทบาทแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคกับการสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร
2013-03-26เรื่อง กรุงวอชิงตัน ดี ซี (3) ดำเนินรายการโดยสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-03-22ทดสอบ
2013-02-15สถานการณ์เกาหลีเหนือทดลองนิวเคลียร์ ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2013-02-14วันวาเลนไทน์ / สอนภาษาอังกฤษ ศัพท์เกี่ยวกับ วาเลนไทน์ ดำเนินรายการโดยคุรจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา