รายการพนม ทองประยูร


บัญชา ธิโกศรี


ชุติกาญจน์ คำจันทร์

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ พนม ทองประยูร, บัญชา ธิโกศรี, ชุติกาญจน์ คำจันทร์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2013-06-28การประชุม FEALAC ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 6 ที่บาหลี ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2013-06-27เยอรมนี/ ข่าวรอบโลก/ สอนภาษาอังกฤษ ดำเนินรายการโดยคุณจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2013-06-26การประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 20 ปี ของบราซิล ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร
2013-06-25เรื่อง มรดกโลกและสถานที่ท่องเที่ยวในฟิลิปปินส์ ตอน 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-06-21การเยือนฟิลิปปินส์ของรองนายกรัฐมนตรี ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2013-06-20จำกัด พลางกูร เสรีไทย/ ประวัติเพลงชาติไทย ดำเนินรายการโดยคุณธราพงษ์, คุณเกศสุดา และคุณพรณรงค์
2013-06-19การประชุม ไทย- กัมพูชา ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร
2013-06-18เรื่องมรดกโลกและสถานที่ท่องเที่ยวในฟิลิปปินส์ ตอน 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-06-14รถจีนบุกไทยเป็นฐานการผลิต/ ญี่ปุ่นยกเลิกวีซ่าไทย ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี