รายการ


หน้าต่างโลกกว้าง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตลอดจนเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างประเทศในด้านต่างๆ สำหรับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ทำงาน

วัน หัวข้อ
2013-02-06สัมภาษณ์คุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล กลับประจำการจากเคนย่า ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร
2013-02-05การศึกษาประวัติศาสตร์และอารยธรรมของโลก ตอนที่ 3 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-02-01ความสัมพันธ์อังกฤษกับสหภาพยุโรป ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2013-01-31สัมภาษณ์พี่ปุย เกี่ยวกับประเทศอินเดีย/ สอนภาษาอังกฤษ ดำเนินรายการโดยคุณจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2013-01-30คำถาม คำตอบ ปราสาทพระวิหารที่คนไทยควรรู้/ กฎหมายในแคลิฟอเนีย เริ่ม 1 ม.ค. 2013 ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร
2013-01-29การศึกษาประวัติศาสตร์และอารยธรรมของโลก ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-01-25สถานการณ์เกาหลีเหนือ/ ซีเรีย/ แอลจีเรีย ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2013-01-24สหรัฐอเมริกา/ ข่าวไข้หวัดใหญ่ในสหรัฐ/ การรณรงค์ลดความอดอยากในโลก/ ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ snow และ cliphit ดำเนินรายการโดยคุณจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2013-01-23สถานที่สำคัญ 10 ประเทศอาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร