รายการ


หน้าต่างโลกกว้าง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตลอดจนเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างประเทศในด้านต่างๆ สำหรับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ทำงาน

วัน หัวข้อ
2013-06-04เรื่อง มรดกโลกและสถานที่ท่องเที่ยวในมาเลเซีย ตอน 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-05-30โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนญี่ปุ่น/ ไทย-อาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณเกศสุดา และคุณธราพงษ์
2013-05-29เศรษฐกิจการค้า ไทย-แอฟริกาใต้ ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร
2013-05-28มรดกโลกและสถานที่ท่องเที่ยวในมาเลเซีย ตอนที่1 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-05-24การประชุมผู้นำด้านน้ำเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2013-05-22สัมภาษณ์คุณวัฒนา ฉัตรทอง เกี่ยวกับการจัดงานวันแอฟริกาของกระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร
2013-05-21เรื่องมรดกโลกและสถานที่ท่องเที่ยวในอินโดนีเซีย ตอน 3 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-05-17การประชุมระดับผู้นำด้านน้ำเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2013-05-16การนำภาคเอกชนร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนมองโกเลีย/ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา