รายการ


หน้าต่างโลกกว้าง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตลอดจนเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างประเทศในด้านต่างๆ สำหรับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ทำงาน

วัน หัวข้อ
2020-02-14แนวโน้มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
2020-02-12รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กำชับ สอท. สกญ. ไทย ดูแลคนไทยที่ติดค้างอยู่ที่จีนอย่างเต็มที่
2020-02-07ศาลาไทยในต่างประเทศ
2020-01-31พุทธศาสนาสยามวงศ์ ตอนที่ 2
2020-01-24พุทธศาสนาสยามวงศ์ ตอนที่ 1
2020-01-17พุทธศาสนาลังกาวงศ์
2020-01-10พุทธศาสนาลังกาวงศ์ ในประเทศไทย
2020-01-07เหตุการณ์ไฟป่าออสเตรเลีย
2020-01-03การยาตราทางน้ำ ตอนที่ 2